GRILTEX

Baza wiedzy

Funkcje geosyntetyków w konstrukcjach ziemnych

 • SEPARACJA – zapobieganie mieszaniu się sąsiadujących gruntów lub kruszyw (bez utrudniania przepływu wody).

  Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, gęste geosiatki bezwęzełkowe, czasami cienkie geomembrany.

 • ZBROJENIE – wykorzystanie właściwości geotekstyliów przy rozcąiganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych warstwy gruntu

  Znajdują tu zastosowanie: georuszty, geosiatki bezwęzełkowe, geokompozyty przepuszczalne, geowłókniny igłowane i przeszywane o powiekszonej wytrzymałości, geotkaniny.

 • DRENAŻ (zobacz też: Drenaż geosyntetykami) – zbieranie wód opadowych, gruntowych i innych cieczy oraz gazów, przy umożliwianiu ich przepływu w płaszczyźnie wyrobu geotekstylnego (np. maty drenującej z ażurowym plastykowym rdzeniem ułatwiajcym przepływ wody, osłoniętym z jednej lub z obu stron filtrem z włókniny albo filtrem z włókniny po jednej stronie, a foli uszczelniającej po drugiej, służą do odprowadzania wody np. z zasypki za ścianami oporowymi)

  Znajdują tu zastosowanie: geodreny, grube geowłókniny igłowane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.

 • FILTROWANIE – zatrzymywanie gruntu i innych cząstek poddanych ciśnieniu spływowemu na kontakcie z gruntem, przy zachowaniu przepływu cieczy (filtr odwrotny)

  Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

 • IZOLACJA (uszczelnienie)

  Znajdują tu zastosowanie: geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe (w tym wzmocnione), bentomaty, geomembrany, geomembrany bentonitowe.

 • OCHRONA – ograniczanie lub zapobieganie za pomocą wyrobu geotekstylnego miejscowym uszkodzeniom systemu geotechnicznego np. erozji powierzchni gruntu, przebiciu geomembran, przewodów rurowych lub instalacji.

  Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

 • ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE

  Znajdują tu zastosowanie: geosiatki komórkowe, geomaty, gęste geosiatki bezwęzełkowe, geowłókniny igłowane i przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne.

 • BARIERY

сертификаты:

призы:

Геосинтетики - производство и продажа. Геотекстиль, геомембрана, Typar, изоляционная пленка, геокомпозит, профилированная геомембрана, дренажная геомембрана, техническая пленка ПЭ, пленка ПВХ
Menu Title
© Griltex Polska Sp. z o.o.