GRILTEX

Baza wiedzy

Funkcje geosyntetyków ze względu na ich rodzaje

 • SEPARACJA
  geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, gęste geosiatki bezwęzełkowe, czasami cienkie geomembrany.
 • FILTRACJA
  geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.
 • DRANAŻ
  geodreny, grube geowłókniny igłowane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.
 • WZMOCNIENIE (zbrojenie)
  georuszty, geosiatki bezwęzełkowe, geokompozyty przepuszczalne, geowłókniny igłowane i przeszywane o powiekszonej wytrzymałości, geotkaniny.
 • POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE
  geosiatki komórkowe, geomaty, gęste geosiatki bezwęzełkowe, geowłókniny igłowane i przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne.
 • IZOLACJA (uszczelnienie)
  geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe (w tym wzmocnione), bentomaty, geomembrany, geomembrany bentonitowe.
 • OCHRONA
  geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

сертификаты:

призы:

Геосинтетики - производство и продажа. Геотекстиль, геомембрана, Typar, изоляционная пленка, геокомпозит, профилированная геомембрана, дренажная геомембрана, техническая пленка ПЭ, пленка ПВХ
Menu Title
© Griltex Polska Sp. z o.o.