GRILTEX

Baza wiedzy

Geowłókniny w drogownictwie

Stosowanie geosyntetyków w budownictwie jest od dawna uznanym rozwiązaniem w konstrukcjach inżynierskich. Od kilku lat również w Polsce rosnącym zainteresowaniem cieszą się geowłókniny – cienkie materiały produkowane z włókien polimerowych – w większości z polipropylenu. Swobodnie ułożone włókna pozwalają na przenikanie wody w obie strony, materiał zaś uniemożliwia mieszanie się lub przemieszczanie warstw gruntu. Dlatego podstawową sferą zastosowania geowłóknin jest drogownictwo.
Od blisko 200 lat firma przyczynia się do postępu technologicznego dzięki swoim oryginalnym produktom. Geowłóknina drogowa to przykład najwyższych standardów jakościowych, jakie proponuje firma dla budownictwa inżynieryjnego. Ze sprzedażą ponad 1 miliarda m2 na całym świecie, geowłóknina jest używana przy budowie dróg, torowisk kolejowych i autostrad.
 

 • Co to jest dokadnie geowłóknina?
  Typar ® jest to cienka, łączona termicznie i przepusz czalna geowłóknina wykonana w 100% z ciągłych włókien polipropylenowych. W celu osiągnięcia najwyższej jakości zaprojektowana jest jako połączenie wysokiego modułu początkowego, dużej rozciągliwości (zwykle ponad 50%) i znakomitej jednorodności, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia i posiada doskonałe właściwości filtrujące.
 •  

 • Waga czy charakterystyka geowóknin? Co jest waniejsze?Poniższy wykres przedstawia typowe zachowanie kilku geowłóknin poddanych obciążeniu, o tej samej wadze. Typar ® SF posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie, dużą zdolność wydłużania, jak również wysoki moduł początkowy, co stanowi idealne połączenie własności koniecznych podczas stosowania geosyntetyków.
 •  

 • EnergiaKombinacja wysokiego początkowego modułu sztywności i siły to odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu.
  Zjawisko pochłaniania energii przedstawione jest w znacznym obszarze poniżej linii wykresu. Wielkość tej powierzchni jest wprostproporcjonalna do stopnia wytrzymałości geowłókniny na ewentualne uszkodzenia występujące podczas montażu. Prawidłowość ta to standard ogólnoeuropejski, dlatego już dziś większość instytutów badawczych, w tym polskich, przechodzi na takie rozwiązania.
 •  

 • Wysoki początkowy moduł sztywnościNieznaczna deformacja pod obciążeniem to nieznaczne koleinowanie. Z powyższego wynika, że waga geowłóknin nie informuje o jej charakterystyce, lecz tylko świadczy o ciężarze na jednostkę powierzchni
 •  

 • Funkcje i wymagania geowókninW zależności od zastosowania, główne zadanie geowłókniny zmienia się od separacji poprzez filtrowanie, wzmocnienie, ochronę, aż do stabilizacji. Wielokrotnie wymagane jest połączenie kilku funkcji. Dalszym wymogiem jest odporność na uszkodzenia podczas montażu
 •  

 • SeparacjaSeparacja to zapobieganie wzajemnemu mieszaniu się sąsiednich, różnych od siebie warstw gruntu i/lub materiałów wypełniających dzięki użyciu geowłókniny lub produktów pokrewnych. Geowłóknina zapobiega wnikaniu żwiru w miękką warstwę podbudowy. Pewne inżynieryjne powiedzenie opisuje to w bardzo dobry sposób: „10 kg kamieni położone na 10 kg błota daje 20 kg błota”. Geowłóknina ogranicza podłoże żwirowe, a tym samym zwiększa stopień spoistości i wytrzymałość podłoża.
 •  

 • Stabilizacja i wzmocnienieFunkcja stabilizująca geowłókniny polega na zapewnieniu gruntom wytrzymałości na rozciąganie, której brak im pod wpływem nacisku. Im większy moduł początkowy geowłókniny, tym mechanizmy te są efektywniejsze.
  Geowłókniny o niskim module początkowym będą ulegać większym deformacjom i słabo ograniczają swobodę ruchu, jak również nie zapewniają dobrego mechanizmu membranowego ani miejscowego wzmocnienia.
 •  

 • Filtracja i drenażTylko geowłóknina umożliwia powstawanie naturalnego filtra, tworząc przy tym efektywny system filtracyjny. Struktura geowłókniny jest tak zwarta, że nie jest możliwe osadzanie się cząsteczek gruntu w strukturze materiału. Zupełnie inaczej przedstawia się to w geowłókninach igłowanych. Tu cząsteczki wnikają w przestrzenie między włóknami i powodują blokowanie przepływu wody, a w konsekwencji niedrożność całego systemu.
  W przeciwieństwie do innych geowłóknin wodoprzepuszczalność pod obciążeniem (czyli w warunkach normalnych po wbudowaniu geowłóknin) pozostaje niezmienna.
 •  

 • WytrzymałośćWe wszystkich kierunkach taka sama Typar ® składa się z włókien rozmieszczonych we wszystkich kierunkach, co przyczynia się do jednorodności materiału, niezależnie od kierunku.
  Geowłókniny igłowane np. mają w większości wytrzymałość podawaną w kierunku podłużnym i poprzecznym (znacznie różniące się od siebie). W kierunku przekątnym wytrzymałość mają bardzo słabą.
 •  

 • Inne zalety
   • Łatwy montaż ręczny dzięki wysokiej wytrzymałości przy niskiej wadze.

   • Proste cięcie materiału dzięki dużej ściśliwości (nawet piłą do drewna).

   • Łatwy montaż dzięki nikłemu nasiąkaniu materiału wodą i niezamarzaniu zimą.

   • Tani i łatwy transport dzięki niskiej wadze i ściśliwości materiału

сертификаты:

призы:

Геосинтетики - производство и продажа. Геотекстиль, геомембрана, Typar, изоляционная пленка, геокомпозит, профилированная геомембрана, дренажная геомембрана, техническая пленка ПЭ, пленка ПВХ
Menu Title
© Griltex Polska Sp. z o.o.