GRILTEX

Baza wiedzy

Wymagania w zastosowaniu geosyntetyków

 • wytrzymałość na obciążenia mechaniczne,
 • odporność na zmienne zawilgocenie,
 • odporność na przemarzanie,
 • odporność na agresywność chemiczną gruntów,
 • trwałość właściwości mechanicznych,
 • trwałość właściwości hydraulicznych,
 • elastyczność,
 • odporność na pleśnie,
 • odporność na grzyby,
 • odporność na mikroorganizmy,
 • nietoksyczność dla środowiska naturalnego,
 • nieszkodliwość dla wody pitnej,
 • odporność na promieniowanie UV,
 • odporność na starzenie,
 • odporność na działanie wody,
 • odporność na działanie podwyższonej temperatury,
 • odporność na działanie niskiej temperatury,
 • odporność na zamulenie cząstkami gruntu,
 • odporność na przenikanie cząstek gruntu,
 • wodoprzepuszczalność.

сертификаты:

призы:

Геосинтетики - производство и продажа. Геотекстиль, геомембрана, Typar, изоляционная пленка, геокомпозит, профилированная геомембрана, дренажная геомембрана, техническая пленка ПЭ, пленка ПВХ
Menu Title
© Griltex Polska Sp. z o.o.